Trendy Diamond Rings :Mattia Cielo – Rugiada – Ring 3 rows 750/1000 white gold – white diamonds ct. 0.95 – titanium springLJWR195-WM www.mattiacielo.c…