dubai dress code :An Expat’s Dubai Dress Code: What Can Women Wear in Dubai in 2019?